RE/MAX Elite

Odklad účinnosti části nového stavebního zákona

Počínaje dnem 1. 1. 2022 měla nabýt účinnosti část nového zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Současná vláda však již před svým jmenováním předesílala svůj záměr odložit jeho účinnost a dne 29.12.2021 tak podpořila návrh skupiny poslanců na roční odklad účinnosti části stavebního zákona.

Cílem návrhu bylo zejména oddělit a odložit vznik krajských stavebních úřadů. Nový stavební zákon, který byl v červenci 2021 schválen i přes veto ze strany Senátu, byl od svého přijetí předmětem debat. Zákon zejména přesouvá fungování stavebních úřadů pod stát, v jejichž čele má stát nově zřízený Nejvyšší stavební úřad. Účinnosti jakožto celku měl nový stavební zákon nabýt až v červenci 2023, některé dílčí části však měly vejít v účinnost již od 1. 1. 2022.

Předmětem debat byla otázka, zda je vhodnější odložit účinnost nového stavebního zákona jako celku, či pouze změn, jejichž účinnost by nastala dříve nežli s účinností celého zákona, což by mohlo způsobovat problémy v praxi.

Záležitost má nejvyšší prioritu a Poslanecká sněmovna má poslanecký návrh projednat již v rámci své lednové schůze.

Zdroj: RE/MAX Česká republika

 

Autor: Bc. Diliara Abdiukhanova