RE/MAX Elite

Podnájem nebo pronájem? Je v tom rozdíl?

Udělejte si jasno v pojmech, na které můžete narazit v souvislosti s nájmem nemovitosti. Podnájem, pronájem nebo nájem? Možná stejně jako většina lidí používáte chybně slovo „pronájem“ a myslíte si, že podnájem je to, když pronajmete jeden pokoj v bytě. 

Pronájem je nájem i podnájem

Na začátku si ujasněte jednu věc, pronájem je totéž jako podnájem nebo nájem. Pronájem je však výraz, který lidé často používají, ale v zákonných normách se nevyskytuje. Zákon definuje dva pojmy, a to je nájem a podnájem. Vyplatí se vám znát rozdíly.

Nájem (vlastník nemovitosti – nájemce)

Jedná se o nájemní vztah, který je mezi majitelem nemovitosti, třeba bytu a jeho nájemníkem. Pokud se rozhodnete svou nemovitost pronajímat, uzavřete s nájemníkem nájemní smlouvu, ze které podle občanského zákoníku vyplývají určitá práva a povinnosti. Nájem můžete uzavřít na dobu určitou i neurčitou. Její výpověď je daná datem ukončení, dohodou smluvních stran nebo výpovědí s výpovědní lhůtou.

Příklad: Od pana Nováka, který je majitel bytu 2+1 jste se rozhodli na pronájmu bytu. Nájemní smlouvu můžete ukončit uplynutím data ve smlouvě, domluvou s panem Novákem nebo podáním výpovědi s výpovědní lhůtou.

Podnájem (nájemce – podnájemce)

Vztah, který vzniká mezi nájemníkem jeho podnájemníkem. Podnájem je situace, kdy nájemce pronajímá svůj nájem někomu dalšímu. Podnájem se tedy nemusí týkat jednoho pokoje v bytě. O podnájem se jedná vždy, když ten, co má od někoho nemovitost pronajatou ji pronajímá dál. Podnájem trvá jen po dobu, kdy trvá nájemní smlouva. Při jejím ukončení, končí i smlouva o podnájmu. Je to tak proto, že podnájemní vztah je nadřízený nájemnímu vztahu, který již existuje.

 

Příklad: S bytovým družstvem máte uzavřenou nájemní smlouvy na užívání bytu 3+1. Když pronajmete volný pokoj studentovi, uzavřete spolu smlouvu o podnájmu, protože vy nejste vlastníkem nemovitosti. V případě, že by s vámi bytové družstvo ukončilo nájemní smlouvu, skončil by i studentům podnájem pokoje.

Zajímají Vás nemovitosti?

Získejte tipařskou odměnu. Více informací:

Další rozdíly mezi nájmem a podnájmem

Zatímco v případě nájmu si můžete trvalé bydliště v nájemním bytě či domě vyřídit i bez souhlasu majitele, u podnájmu k tomu potřebujete souhlas majitele nemovitosti. U nájmu jako vlastník nemůžete ovlivnit to, zda v něm lidé nebudou chovat zvířata nebo provozovat podnikatelskou činnost.  Nájemníky nemůžete omezovat. V podnájemní smlouvě však můžete zakázat chov domácích mazlíčků, omezit podnikání nebo vydat třeba zákaz kouření.

Autor: Bc. Diliara Abdiukhanova