RE/MAX Elite

Víte, na co máte jako nájemník právo? I v pronajatém bytě můžete mít mazlíčka či trvalé bydliště.

RE/MAX Elite volně cituje článek www.novinky.cz z 12.5.2023 autor: Jana Nesvadbová

 

Bydlíte v pronajatém bytě a obáváte se, že vám domácí nepovolí mazlíčka, případně uvedení této adresy jako trvalého bydliště? Nemusíte. Na tyto věci a některé další, které pronajímatelé někdy ve smlouvách zamítají, máte právo.

Foto: Envato Elements

Ilustrační foto

 

Díky vysoké poptávce o nájemní bydlení si někteří pronajímatelé dávají do nájemních smluv podmínky, které ve skutečnosti nemají oporu v zákoně. „Mezi nejčastější přešlapy patří třeba zákaz mazlíčků.„Poznámku o domácích mazlíčcích zahrnují majitelé do smlouvy většinou kvůli strachu o vybavení bytu. Není ale nic jednoduššího než byt pronajímat nevybavený anebo se s nájemci s mazlíčky domluvit třeba na vyšší kauci.“

Život v nájmu s mazlíčkem má ale samozřejmě dvě strany. Kromě práva bydlet v bytě s mazlíčkem má ale nájemce samozřejmě povinnost zajistit, že jeho zvíře nebude omezovat ostatní spolubydlící v domě například hlukem, že nebude devastovat nejenom společné prostory, ale i vlastní nájemní byt.

Jednou z možností, jak dosáhnout vzájemné domluvy mezi nájemcem a nájemníkem, je tak například vzít mazlíčka na prohlídku nemovitosti už rovnou s sebou, aby si pronajímatel mohl udělat představu sám. Jinou možností je vyptat se na zkušenosti s nájemníkem a jeho mazlíčkem u jeho předchozího domácího.

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Ke všeobecně rozšířeným mýtům v oblasti nájmů patří také představa, že si nájemní byt nelze zapsat jako trvalé bydliště. To ale není pravda. „Pokud máte podepsanou nájemní smlouvu, nikdo vám nemůže zakázat si v bytě trvalé bydliště zřídit. Majitelé si mnohdy rádi přidávají do smluv dodatky o zákazu přepisu trvalého bydliště. Ty ovšem nemají platnost. Ostatně když přijdete na úřad přihlásit se k trvalému pobytu, potřebujete výpis z katastru nemovitostí k prokázání vlastnictví bytu a nájemní smlouvu, která prokazuje, že v dané nemovitosti můžete bydlet,“.

 

I v tomto případě má ale nájemce se svým právem současně také povinnost. Jakmile se přestěhuje, musí si trvalé bydliště v původním pronájmu zrušit a přepsat jej na novou adresu. „Pokud tak neučiníte, má pronajímatel právo dojít na úřad a předložit novou nájemní smlouvu, čímž prokáže, že v jeho nemovitosti se již nenacházíte.

Výpovědní lhůta, odstoupení od smlouvy

Mezi další omyly patří přesvědčení některých pronajímatelů, že mají možnost nájemníkovi vypovědět nájem prakticky kdykoli. To ovšem není pravda. Při smlouvě na dobu neurčitou činí výpovědní lhůta tři měsíce, přičemž je nutné, aby majitel bytu informoval nájemníka o svém záměru vypovědět mu smlouvu předem.

Výjimkou je samozřejmě situace, kdy nájemce porušuje zvláště závažným způsobem nájemní smlouvu, například neplacením nájemného alespoň tři měsíce, poškozováním bytu či domu, či působením dalších obtíží ať již majiteli nemovitosti nebo spolubydlícím. V takovém případě majitel musí nájemníka upozornit na problémy a vyzvat jej, aby zjednal nápravu a varoval jej možnou výpovědí. Teprve pokud se jednání nájemníka nezlepší, lze přistoupit k výpovědi, a to pak ne

jpozději do 30 dnů.

Opět, na druhé straně má právo vypovědět nájemní smlouvu i nájemník, a to rovněž mimo smluvně domluvené tři měsíce. Je to v případě, že během nájmu narazí na skrytou vadu nemovitosti, na níž ho majitel neupozornil a zatajil ji.

Přepadovky majitele

Nikomu není příjemná představa domácího, který své nájemníky obtěžuje neustálými návštěvami pod záminkou kontroly svého majetku. Pronajímanou nemovitost je nájemce ve skutečnosti povinen majiteli zpřístupnit pouze v situaci, je-li to účelné, tedy především tehdy, kdy se chce ujistit, že je byt užíván v souladu s nájemní smlouvou. Logickým důvodem je pak provedení údržby či opravy. Vždy však musí svou návštěvu nájemníkovi předem ohlásit. Rozhodně není oprávněný vstupovat do bytu svévolně, bez přítomnosti nájemníka. V takovém případě se totiž může dopouštět trestného činu porušování domovní svobody.

Zajímají Vás nemovitosti?

Získejte tipařskou odměnu. Více informací:

Výjimkou jsou samozřejmě urgentní situace jako například požár, únik vody apod. „Právě pro případy nouze nebo situaci, že vy sami o klíče třeba náhodou přijdete, se hodí, když majitel klíče od bytu má. Pokud byste ale chtěli zámky v bytě vyměnit a mít tak jistotu, že majitel se do bytu nedostane, máte na to plné právo.

V každém případě je vhodné a také nejjednodušší si veškerá pravidla o užívání nemovitosti vyjasnit na samém začátku v nájemní smlouvě, pro jejíž pečlivé prostudování je dobré si vzít dostatečný čas a nepodepisovat nic ve spěchu. Ideální je, když se pronajímatel se zájemcem o nájem osobně sejde a oba si tak ověří, zda si vzájemně lidsky „sednou“.

Autor: Bc. Diliara Abdiukhanova